Член на Детективска колегия

Контакти

Детективска агенция „СТАР“ предлага бързи ,качествени и достъпни професионални детективски услуги  на на територията на цялата страна.  Също така нашата детективска агенция предлага 100 % дискретност и ефективност във връзка с поставените задачи.

Нашата агенция работи на територията на цялата страна – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара загора, Шумен, Хасково, Пазарджик, Благоеврад, Плевен, Русе и .т.н. Като водеща агенция в сферата на детективските услуги Детекитвска агенция „СТАР“  поддържа  връзки и работи с детективски агенции от други държави и основно с държави на територията на Европейския съюз.

Офис София

Адрес:
гр.София,
ул.”Триадица” № 3А , ет2
Телефон : 0885350440

Лице за контакт :
Огнян Йорданов

Офис Пловдив

Адрес:
гр. Пловдив
ул. Петко Д. Петков

Телефон : 
0885350440

Офис Пазарджик

Адрес:
Гр. Пазаржик
Ул. Иван Вазов 9
Ет.4, Офис 405

Телефон : 
0885350440