Член на Детективска колегия

проучване на лица

Проучване на лица и фирми
Проучване на лица и фирми
Нашите частни детективи извършват щателно проучване на обектите (съдружници, клиенти, бизнес партньори и конкуренция), установяне на техни връзки, платежоспособност, издирване на длъжници.
Повече
Събиране на информация по наказателни и граждански дела
Събиране на информация по наказателни и граждански дела
Детективска агенция „СТАР“ извършва проучвания и събира информация за корпоративни и бизнес клиенти по наказатенли и граждаски дела с всички следтва позволени от закона. Установяване на алибита , имуществено състояние и връзки с други лица.
Повече
Разкриване на изневери
Разкриване на изневери
разкриването на изневери е основната дейност  и най-често предлаганата услуга от частните детективи. Разкриването на изневери се осъществява и документира с фото и видео материали.
Повече
Издирване на лица
Издирване на лица
Детективска агенция „СТАР“ извършва детективски услуги свързани с издирването на укриващи се , безследно изчезнали лица и лица без постоянен адрес. Детективска агенция „СТАР“ е с висок процент на успешно издирени лица
Повече
Предбрачни проучвания
Предбрачни проучвания
Детективска агенция „СТАР“ извършва детективски услуги свързани със събирането на информация относно вашият бъдещ партньор и неговото минало.
Повече
Разследване на измами
Разследване на измами
Детективска агенция „СТАР“  извършва услуги свързани с разследването на измами  независимо и паралено с органите на МВР. 
Повече