Частни разследвания

Детективска агенция „Стар” предлага:

- дискретно наблюдение на лица;

- разкриване и документиране  на изневери с фото и видео материали;

- разкриване семейни конфликти с фото и видео материали;

- събиране на информация  и данни за лица и събития ;

- установяване на вредни навици, хазарт, алкохол или употреба на наркотици;

-издирване на укриващи се лица;

-издирване на безследно изчезнали лица;

-издирване на лица без постоянен адрес;

-разследване на криминални престъпления паралелно с държавните органи.

-събиране на данни за лица – егн, адрес, и установачни данни

-справки за лица

-проверка на алибита

-работа съвместно със лицензиран специалист за детектор на лъжата

Изпрати запитване